Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 11 kredity pro lékaře.

Program bude průběžně aktualizován.

pátek 24. února 2023

14.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

prof. MUDr. Radoslav Gawlik - prezident Polské společnosti alergologie a klinické imunologie
MUDr. Jiří Havrlant – ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS – děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. – předseda ČSAKI

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY

Předsedající: prof. MUDr.Petr Panzner, CSc.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS – Covid-19: Co ještě od něj můžeme čekat?
prof. MUDr. Radoslav Gawlik – Management astmatu předávkování beta-mimetiky
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. – Biologická léčba těžkého astmatu – rozpaky a naděje

ASTMA

Předsedající: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. – Biomarkery průduškového astmatu
MUDr. Irena Krčmová, CSc. – Nová biologická léčba
MUDr. Jakub Novosad – Eozinofily téměř okem hematologa

ANAFYLAXE

Předsedající: MUDr. Pavel Macháček

MUDr. Ján Mikler, PhD. – Péče o pacienty s anafylaxí na Slovensku
MUDr. Pavel Macháček - Novinky v léčbě anafylaxe
RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D. – Laboratorní vyšetření u akutních alergických stavů

DISKUZE A ZÁVĚR 1. DNE KONGRESU


VEČEŘE A NAVAZUJÍCÍ SPOLEČENSKÝ VEČER


sobota 25. února 2023

AKTUALITY V KLINICKÉ IMUNOLOGII

Předsedající: doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.

MUDr. Helena Schneiderová – Opakovaně nemocné dítě v praxi
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. – Novorozenecký screening SCID zkušenosti z praxe za první rok – kazuistiky
Mgr. Hana Grombiříková – Vrozené poruchy imunity z pohledu genetika
MUDr. Mojmír Račanský — Goodův syndrom – kazuistika
doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D. – Sekundární polékové imunodeficience. Kde může imunolog pomoci?
doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D. – Efekt p. o. nové formuly leukocytárního dialyzátu na produkci interferonu gamma

POTRAVINOVÁ ALERGIE

Předsedající: MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D.

MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D. – Potravinová alergie nebo intolerance?
MUDr. Daniela Potyszová – Základy diagnostiky potravinové alergie
MUDr. Vendula Látalová – Průběh vyšetření potravinové alergie zážitková gastronomie
MUDr. Mgr. Veronika Solařová – Život s potravinovou alergií
MUDr. Jiří Nevrlka – Pozor na ryby

VARIA

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. – Recentní přístup k chronickému refrakternímu kašli
MUDr. Martina Vachová, Ph.D. – Alergie na hmyzí jed aktuální možnosti diagnostiky a léčby
doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D. – Humorální a buněčná imunita po 3 dávkách očkování na covid-19

ALERGENOVÁ IMUNOTERAPIE

Předsedající: MUDr. Jiří Nevrlka

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. – Nové souvislosti alergenové imunoterapie
MUDr. Martin Jelínek – Co zaznělo k AIT na mezinárodní konferenci v Berlíně 2021?
MUDr. Jiří Nevrlka – Akutní alergické reakce při AIT
MUDr. Magdaléna Herknerová, Ph.D. – Pacienti s orálním alergickým syndromem a SLIT
MUDr. Marie Hospodková – Kouzlo alergenové imunoterapie hmyzími jedy
MUDr. Martin Hospodka – Alergenová imunoterapie: Jak dlouho léčit?

16.00 DISKUZE, LOSOVÁNÍ ANKETNÍCH LÍSTKŮ, UKONČENÍ KONGRESU