3. KONGRES ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PRO PRAXI

23.–24. 2. 2024

Olomouc

Modul: Intro bannerVážení přátelé,

v únorových termínech let 2022 a 2023 jsme v Olomouci a následně v Ostravě uspořádali 1. a 2. ročník kongresu Alergologie a klinické imunologie pro praxi. Oba ročníky se setkaly s velmi příznivým přijetím od účastníků a s žádostmi o pokračování této akce. Na základě tohoto příznivého ohlasu jsme se spolu s vedením firmy SOLEN rozhodli v této akci pokračovat a kongres budeme pořádat střídavě v Olomouci a v Ostravě. Budou prezentovány novinky z těchto oblastí za poslední rok na domácích pracovištích i novinky z odborných zahraničních konferencí. Koordinace těchto tematických okruhů se ujmou osvědčení odborníci z předchozích dvou ročníků kongresu a někteří noví.

3. kongres Alergologie a klinické imunologie pro praxi se bude konat 23.–24. února 2024. Rezervujte si čas pro účast a pokud máte nějaký svůj příspěvek, poznatek z praxe nebo posterové sdělení, připravte jej k prezentaci a po vyzvání zašlete pořadatelům.

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

prezident kongresuPOŘADATEL

SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Oddělením klinické alergologie a imunologie FN Ostrava

PREZIDENT KONGRESU

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Aktuality

Lékaři dětem

Lékaři dětem

Hledali jsme způsob, jak šetřit životní prostředí a napadl nás projekt, který má mnohem významnější přidanou hodnotu. Nalezli jsme cestu, jak recyklovat tolik užívané visačky na našich kongresech a zároveň také přispět na dobrou věc. Akci jsme nazvali Lékaři dětem, protože záleží právě na Vás, zda svoji visačku na konci kongresu vrátíte. My všechny tyto navrácené visačky zrecyklujeme, opět použijeme a náklady na koupi nové, které činí 10 Kč za každou, tak věnujeme do fondu pro DC 90 v Topolanech. To znamená, že každá vrácená visačka se počítá.

Systém akreditace ČLK

Systém akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavádí nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí bude od září 2020 zapotřebí znát jejich ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Modul: Aktuality


Modul: Partneři